Tjeneste

Transporttjeneste

Funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, skal kunne delta på aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre.

Transporttjenesten for funksjonshemmede administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Tildelt beløp kan benyttes til det formålet brukeren selv ønsker, og brukeren betaler en egenandel på 20 prosent av transportbeløpet. Tilbudet gjelder for reiser i hele landet.

Ta kontakt med din kommune eller fylkeskommunen for mer informasjon.