Tjeneste

Til og fra skole

For elever som ikke bor i områder med skolebuss.

Det er fylkeskommunen som planlegger og administrerer skyss av elever i grunnskole og videregående skole. I områder hvor det ikke går skolebuss, benytter fylkeskommunen som regel taxi.

Taxi Midt-Norge utfører transport med elever som har rett på skyss i alle kommuner nord i Trøndelag. Ta kontakt med fylkeskommunen for ytterligere informasjon.