Sjåfører og eiere

Du som eier og kjører taxi skal være stolt av yrket ditt. Stolt av at du yter persontransport og stolt av at du gir god service til alle som trenger oss.

Men husk at som eier og sjåfør stilles det også krav til deg. Det kreves at du er innforstått med og oppdatert på vårt avtaleverk og sanksjoner, at du forholder deg riktig til arbeidskontrakter og evt. oppsigelse.

Taxi Midt-Norge er din næringspolitiske aktør innen taxinæringen i Nord-Trøndelag. Vi håper du finner det du trenger av informasjon her. Hvis ikke, kontakter du oss.

Aktuelle mediasaker hos Taxiforbundet