Nyhet

Taxi Midt-Norge AS i samarbeid med Trygg Trafikk

Taxi Midt-Norge AS har nettopp hatt et møte med Trygg Trafikk v/Frode Tiller Skjærvø der det ble diskutert ulike interessante samarbeidsområder.

Tilstede var:

Frode T Skjervø, Trygg Trafikk

Roger Kjønstad, Norges Taxiforbund

Terje Nordbach, TMN

Frode Revhaug, TMN   


Bakgrunn for møte var å snakke sammen, for å se om Trygg Trafikk og Taxi Midt-Norge AS (TMN) har noe felles innenfor trafikksikkerhet.  

TMN presenterte selskapet, fakta og nøkkeltall.  

Deretter gikk samtalen lett innenfor blant annet disse forholdene:  

 • Bilbelte bruk
 • Sikring av barn i bil, drosje og buss
 • Sikring av rullestoler i minibuss
 • Refleksbruk
 • Telefonbruk i bil
 • Holdninger om trafikksikkerhet
 • Opplæring innenfor trafikksikkerhet
 • Omdømme
 • Rekrutering til transportbransjen
 • Miljøaspektet
 • Ulykker blant yrkessjåfører (spesielt drosje)
 • Kjørestil og forsikring
 • ECO driving kurs
 • Kvalitet
 • Med mer….

 

Frode T Skjervø har sagt seg villig til å holde et innlegg for Norges Taxiforbund (avd NT) sitt årsmøte lørdag 14.4.18.  

Oppsummering:

Både Skjervø og TMN synes møte var godt. Begge ønsker at dialogen fortsetter med mål om å finne konkrete saker som i fellesskap kan gi større og bedre trafikksikkerhet.