Nyhet

Ny daglig leder i Taxi Midt-Norge AS

Frode Revhaug ansatt som daglig leder i Taxi Midt-Norge etter Terje Nordbach, som har valgt å gå ned i stilling.

Frode Revhaug er 61 år, gift med Anita og bor på Frosta. Han har lang og bred erfaring innenfor transport og samferdsel, gjennom mange år som sjåfør og rutebileier i Bilruta Frosta-Åsen AS (Frostabussen). Det var for øvrig Revhaug og hans selskap Frostabussen som startet Ekspressbussen Namsos – Trondheim i 1993. Revhaug har hatt ledende stillinger i blant annet Trønderbilene as, Indre Namdal Trafikk AS, Hernes Transport AS mm og nå sist som utviklingsleder i Busscharter.no. I tillegg har han bred erfaring innenfor politikk som gruppeleder for Frosta Høyre, Ordfører i Frosta kommune, gruppeleder for Høyre i Fylkestinget, fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag fylkeskommune mm. I dag har han ulike verv både i næringslivet og politikken.

Revhaug startet i jobben som daglig leder etter Terje Nordbach 12.februar, og sier ofte: «Å fylle kalosjene etter Terje, blir en stor men spennende oppgave». Frode sine ambisjoner for Taxi Midt-Norge AS er å forberede selskapet for fremtiden, arbeide for at eierne og sjåførene har ett offensivt og fremtidsrettet selskap og innlede til gode relasjoner til politisk nivå i Trøndelag fylkeskommune og nasjonale myndigheter.