For eiere

De er flere forhold som kan berøre ditt arbeid og din økonomi som taxieier, for eksempel reguleringer, anbud, trafikksikkerhet, konkurranse, miljøkrav og skatter og avgifter. 

Her håper vi du finner det du trenger av informasjon, kontrakter og blanketter.

Vil du tegne aksjer i Taxi Midt-Norge? Som aksjonær får du rabatter på behandlingsutstyr og hjelp til oppgjørsavtale, fakturering og innkreving.