Transporttjeneste

Transporttjenesten for funksjonshemmede administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap. Tildelt be…

Forhåndsbestilling

Det tilkommer ingen ekstra kostnader ved en forhåndsbestilling. Forhåndsbestill ved å ringe 07415 eller legg …

Til og fra skole

Det er fylkeskommunen som planlegger og administrerer skyss av elever i grunnskole og videregående skole. I om…

Til og fra helsetilbud

Gjennomfører du en reise som pasient, kan du ha krav på å få refundert dine utgifter. Hovedregelen er at du få…